ציר 1800 עם ברקס:

 

משקל אורך
1800 ק"ג 1090  מ"מ
1800 ק"ג 1400  מ"מ
1800 ק"ג 1650  מ"מ
1800 ק"ג 1700  מ"מ
1800 ק"ג 1800  מ"מ