ציר 1400ללא ברקס:

 

משקל אורך
1400 ק"ג 1250  מ"מ
1400 ק"ג 1370  מ"מ