ציר 1000 עם ברקס:

 

משקל אורך
1000 ק"ג 1050  מ"מ
1000 ק"ג 1100 מ"מ
1000 ק"ג 1150  מ"מ
1000 ק"ג 1250 מ"מ
1000 ק"ג 1370  מ"מ
1000 ק"ג 1550 מ"מ