כפות ריתום:

כף ריתום- 50 מ"מ

כף ריתום- 60 מ"מ

כף ריתום- 70 מ"מ