לקוחות

אנו עובדים עם הסקטור הפרטי והציבורי כאחד. בין לקוחותינו הגדולים נמנים:

משרד הביטחון:

https://www.mod.gov.il/Service_Business/sapakim/purchasing_procedure/Pages/purchasing_procedure_il.aspx

חרש אשדוד:

http://www.charash.co.il/

חברת נמל אשדוד:

https://www.ashdodport.co.il/

גולני ארגזים ונגררים:

https://he-il.facebook.com/Golani0001/

עגם מוסכים ונגררים:

http://agamgt.com/

א.ג. נגררים ווים:

https://nigrar4u.com/

ג'אנסטיל:

https://jansteel.co.il/

קרדוש נצרת:

https://www.kardosh-ind.com/

גתוס:

http://gatos.co.il/

רום ישראל במות הרמה:

https://www.rom.co.il/he/

אמיר חברה להנדסה:

https://www.amir.co.il/

גלובל הנדסה:

https://he-il.facebook.com/globalhandasa/

דניה נגררים:
www.dnigrarim.info